ÁSZF

Általános Szerződési Feltételek!

Kérjük, amennyiben vásárlója illetve aktív felhasználója kíván lenni webáruházunknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, magatartási kódexre nem utal.. 

A webáruház működésével, megrendelési és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk!

Üzemeltetői adatok:

Cégnév: Harmónia Pont Kft

Székhely: 2330, Dunaharaszti, Kassák Lajos u. 6/A

Adószám: 23838954-1-13

Cégjegyzék szám: Cg.13-09-154689

Kibocsájtó cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága

Szerződés nyelve: Magyar

Kapcsolattartó: Pápai Edit

Telefon: 06-70-423-4854

e-mail: info@mazsolajatek.hu

Megvásárolható termékek, szolgáltatások:

A megjelenített termékek kizárólag on-line, házhoz szállítással vagy személyes átvétellel rendelhetők meg.

A www.mazsolajatek.hu oldalon található az általunk forgalmazott termékek listája, azok bruttó árának megjelölésével, mely nem tartalmazza a szállítási és járulékos költségeket. A szállítási költségek ugyanezen weboldalon szállítási módok menüpontban kerülnek feltüntetésre, amely költséget a termék árán felül kiszállításkor kell megfizetni.

Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra! 

Elektronikus úton történő szerződéskötés:

A fenti weboldalon lévő termékek megjelölése és az árak feltüntetése szerződéskötési ajánlattételi felhívásnak minősülnek, amelyre a rendelő tesz ajánlatot a megrendelés elküldésével.

A Harmónia Pont Kft minden esetben automatikus visszaigazolást küld a megrendelőnek a rendelésen feltüntetett e-mail címre de legkésőbb 48 órán belül. Amennyiben a megrendelőhöz nem érkezik visszaigazolás legkésőbb 48 órán belül, megrendelő ajánlatához nincs kötve.

A visszaigazolás megrendelő részére történő visszaküldésével felek között a 17/1999 (II.5) Korm.r. és a 2001. évi CVIII.tv alapján távollevők közötti szállítási szerződés jön létre.  

Szerződés tartalma, jogi kötelezettségek:

A Szállító köteles a Megrendelő által megrendelt termékeket a megrendelési nyilatkozatban megjelölt szállítási címre eljuttatni. Szállítási határidő 1-5 munkanap. Amennyiben a megrendelés teljesítése bármilyen okból akadályba ütközik, úgy a Szállító köteles haladéktalanul telefonon vagy e-mail-en felvenni a kapcsolatot a Megrendelővel a továbbiak egyeztetése érdekében.

Megrendelő köteles az általa megrendelt a szállító által visszaigazolt és a megadott címre kiszállított termékeket a futártól átvenni. Át nem vett, visszaküldött csomagok esetén a visszaszállítás díját a megrendelőre terheljük, újra küldés kizárólag a csomag ellenértékének előre történő utalása esetén áll módunkban ismételten elindítani.

A Megrendelő köteles a Szállító által küldött visszaigazoláson feltüntetett vételárat a rendelésen megjelölt és a Szállító által visszaigazolt formában megfizetni. A visszaigazoláson szereplő vételár már tartalmazza a termékek csomagolási és szállítási költségeit is. A fizetési feltételek a www.mazsolajatek.hu weboldalon a szállítás és fizetés menüpontban részletesen megtalálhatóak. 

Elállás joga:

A távollevők között kötött szerződésekről szóló, 17/1999. (II.5.) kormányrendelet szabályozása értelmében a fogyasztó a megrendelt termék kézhezvételétől számított 14 munkanapon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket.

Elállási jog gyakorlásának menete:

Amennyiben élni szeretne elállási jogával annak jelzését megteheti a megadott elérhetőségeink valamelyikén írásban, vagy telefonon. Postai úton írásban történő jelzés alkalmával a postára adás időpontját, e-mail esetén az e-mail  dátumát vesszük figyelembe, telefonon történő jelzés alkalmával pedig a telefonon történő jelzést. Postai úton történő jelzés esetén feltétlenül ajánlott küldeményként adja fel levelét, így tudja igazolni a postára adás dátumát. A megrendelt terméket postai úton vagy futárszolgálat segítségével juttassa vissza a cégünk címére. Fontos, hogy a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségek a Vásárlót terhelik, a portósan (utánvéttel) küldött csomagokat cégünknek nem áll módjában átvenni! Igény szerint cégünkkel szerződésben álló futárszolgálatot értesíthetjük csomagfeladási szándékáról, annak díját a csomag feladásakor a futárnak kell megfizetnie. Kiemelten ügyeljen a termék rendeltetésszerű használatára, ugyanis a nem rendeltetésszerű használatából eredő károknak megtérítését a Szállító kérheti és jogosult beszámítás útján rendezni a visszafizetendő vételárból.

A visszafizetés semmilyen esetben sem vonatkozik a visszajuttatási költségre. Ezt minden esetben a megrendelőnek kell viselnie, kiegyenlítenie.

Amennyiben megrendelő a terméket hiányosan, vagy nem rendeltetésszerű használat miatt sérülten juttatja vissza Szállítóhoz, Szállító a visszavásárlásra nem köteles.

A termék visszaérkezését követően harminc napon belül cégünk a Vásárló által megadott bankszámla számra visszatéríti a termék vételárát. (egyeztetés alapján postai úton történő visszajuttatás is lehetséges!) 

Adatainak védelme:

A személyes adatok kezelésére, lekérdezésére, továbbítására, módosítására a mindenkori adatvédelmi jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

A webáruház használata során a Harmónia Pont Kft részére rendelkezésre bocsátott személyes adatokat bizalmasan kezeli, és nem adja ki további fél számára, kivéve a megrendelés kézbesítéséhez használt alvállakozó (futárcég) részére.

A megrendelés folyamán rögzített adatokat a Harmónia Pont Kft megrendelés teljesítéséhez használja fel. Ezen adatok kizárólag a pontos teljesítéshez szükségesek. Az egyes informatikai rendszerek által, a webáruház oldalain leadott megrendelésből készült számla adatai a rendelés leadása folyamán megadott adatokkal rögzítésre, és tárolásra kerülnek a hatályos számviteli törvényben meghatározott időszakra. 

A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a polgári törvénykönyvben, a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999 (II.5) kormányrendelet, és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. rendelkezései az irányadóak.

A webáruház oldalainak böngészésével, továbbá megrendelésének rögzítésével elfogadja a Harmónia Pont Kft általános szerződési feltételeit, továbbá adatkezelési elveit.